LOADING

Leadership for Students®

Synergogický Workshop

Zážitkový, nebo-li synergogický workshop je určen studentům, kteří se již během studia chtějí připravovat na budoucí zaměstnání či podnikání. Studenti zjistí, jak uvažovat na zodpovědných pozicích a co to znamená být týmový hráč. Podle budoucích zaměstnavatelů je právě tato zkušenost velkou výhodou při výběru zaměstnanců.

Workshop se nepodobá tradičním školením ani tréninkům. Většinu času tráví studenti v týmech zpracováváním zadaných aktivit a zkoumáním svého chování. Silné zážitky pak umožňují najít lepší způsob týmové spolupráce.

Díky unikátní metodě práce nabývá program zcela odlišné podoby v porovnání s těmi, se kterými se doposud většina českých studentů setkala:

 • Zapomeňte na poznámkové bloky a sezení ve školících místnostech.
 • Zapomeňte na hodiny strávené posloucháním přednášejících.
 • Zapomeňte na to, že získané poznatky zapomenete.

Synergogika funguje na principu, že v dospělosti se nové dovednosti nejlépe učíme prostřednictvím jejich používání. Poučení vzniká na základě zážitku při interakci mezi účastníky. Oproti tradičnímu vzdělávání má proto mátrvalejší vliv na jejich další manažerské působení.

Přínosy

Studenti poznají užitečnost svých návyků z těchto úhlů pohledu:

 • porozumí vlivu různých komunikačních stylů na výsledky a motivaci
 • natrénují si vlastní iniciativu, kvalitní argumentaci a zužitkování neshod
 • pojmenují si své silné a slabé stránky v týmové spolupráci a v komunikaci
 • zažijí poskytování a přijímání otevřené zpětné vazby mezi všemi členy týmu
 • hledají sami konkrétní odpovědi, jak být pro své zaměstnavatele užitečnější

Zážitek je ideální pro studenty usilující o manažerské pozice.

Obsah

Studenti si procvičí a osvojí:

 • manažerské a komunikační styly
 • používání kontinuální reflexe
 • schopnost dosahovat synergie
 • poskytování otevřené zpětné vazby
 • tvorbu osobního rozvojového plánu

Po dvou dnech intenzivní spolupráce v týmech mají studenti dostatek podnětů ke vzájemnému poskytování otevřené zpětné vazby.

Naprosto skvěle vedený workshop, který podnítil v naší organizaci otevřenost, důvěru a reflexi. Jistě využiji v praxi.

"Board, IAESTE ČVUT v Praze"

Jan Zajíček

Povedlo se mi uvědomit si, jak pracuji a ověřit, kde je zakopaný pes.

"Koordinator ViK, IAESTE ČVUT v Praze"

Markéta Jílková

Workshop mi pomohl v pojmenoání postojů, rozpoznání a pojmenování stylů myšlení a především v novém náhledu na týmové vztahy.

"Vedoucí, IAESTE ČVUT v Praze"

Aleš Bílý