LOADING

S KÝM SPOLUPRACUJEME

Naši tři hlavní partneři

Odemkneme Tvůj potenciál a ukážeme Ti cesty, které vedou k úspěchu. Najdeme Tvé silné stránky, které je třeba rozvíjet. Poukážeme na ty slabší, na kterých je třeba pracovat. Vybavíme Tě jednoduchými, ale účinnými nástroji a dovednostmi, se kterými rozjedeš tu PRAVOU kariéru o které sníš.

STUDENTI

Odemkneme Tvůj potenciál a ukážeme Ti cesty, které vedou k úspěchu. Najdeme Tvé silné stránky, které je třeba rozvíjet. Poukážeme na ty slabší, na kterých je třeba pracovat. Vybavíme Tě jednoduchými, ale účinnými nástroji a dovednostmi, se kterými rozjedeš tu PRAVOU kariéru o které sníš.

UNIVERZITY

Zvyšujeme povědomí o Vaší univerzitě zkvalitňováním sebeprezentace studentů při hledání zaměstnání. Zvyšujeme pravděpodobnost kvalifikovanějšího uplatnění Vašich studentů a zájem firem o spolupráci. Dáme smysl tomu, co jste studenty za dlouhá léta naučili propojením s požadavky pracovního trhu.

FIRMY

Vybereme Vám studenty, kteří budou ctít stejné hodnoty, jako Vy a Vaše firma. Seznámíme studenty ještě před nástupem do Vaší firmy s Vaší firemní kulturou, vizemi a budoucím kolektivem. Urychlíme Váš náborový proces, zkrátíme čas zaškolení ve zkušební době a tím Vám ušetříme značné náklady.

PRO STUDENTY

Pomůžeme Ti vyniknout v davu a nastartovat kariéru.

ÚPRAVA ŽIVOTOPISU

Projdeme s Tebou životopis a upravíme ho tak, aby vynikl mezi ostatními.

HODNOTY ŠÉFA

Řekneme Ti, jak najdeš šéfa, se kterým si budeš rozumět.

ZKUŠEBNÍ POHOVOR

Připravíme Tě na pracovní pohovor a nic Tě pak už nepřekvapí.

PROFILY FIREM

Hodnoty, vize a cíle firmy určují vše. Nasměřujeme Tě na ty správné.

ANALÝZA OSOBNOSTI

Ukážeme Ti, jaký jsi týmový hráč. Odhalíme Tvoje silné a slabé stránky.

FIREMNÍ KULTURA

Jeden z hlavních ukazatelů vyspělosti firmy, který bys měl znát.

DOVEDNOSTNÍ WORKSHOPY

Vybavíme Tě klíčovými dovednostmi, které Tě odliší od ostatních.

CERTIFIKACE

Pokud obstojíš v dovednostním worksopu, dostaneš certifikát.

PRO UNIVERZITY

Zvyšujeme povědomí o Vaší univerzitě a propojujeme znalosti s dovednostmi studentů.

UPLATNĚNÍ STUDENTŮ

Lepší uplatnění studentů zvyšuje zájem o univerzitu a její prestiž.

VYLEPŠENÍ PRESTIŽE

Úspěšným uplatněním studentů roste prestiž Vaší univerzity.

INOVATIVNÍ PROJEKTY

Užší spolupráce studentů s firmami přinese nové technologie.

SPOJENÍ TEORIE A PRAXE

Tématické přednášky z praxe dávají do souvislosti naučené znalosti.

PRO FIRMY

Snižujeme firemní náklady a urychlujeme nábory nových zaměstnanců.

DOPORUČOVÁNÍ TALENTŮ

Pečlivě vybíráme pro Vaši firmu vhodné talenty pro klíčové projekty.

JEDNODUŠŠÍ NÁBOR

Odpadá potřeba personální agentury přímým přístupem k databázi studentů.

DATABÁZE STUDENTŮ

Strukturovaný výber studentů z pravidelně aktualizované databáze.

SNIŽOVÁNÍ NÁKLADŮ

Odborné workshopy snižují dobu zaškolení po nástupu studenta.

ODBORNÉ WORKSHOPY

Prezentujte klíčové činnosti firmy a její projekty jen vážným zájemcům.

KOMPATIBILITA PROFILŮ

Profily pracovních pozic porovnáváme s profily databází studentů.

STUDENTSKÁ PRAKTIKA

Vychovejte si a zaškolte studenty ještě před nástupem do Vaší firmy.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Pravidelně aktualizovaná databáze studentů a absolventů.