LOADING

STUDENTI

Odemkneme Tvůj potenciál a ukážeme Ti cesty, které vedou k úspěchu. Najdeme Tvé silné stránky, které je třeba rozvíjet. Poukážeme na ty slabší, na kterých je třeba pracovat. Vybavíme Tě jednoduchými, ale účinnými nástroji a dovednostmi, se kterými rozjedeš tu PRAVOU kariéru o které sníš.

UNIVERZITY

Zvyšujeme povědomí o Vaší univerzitě zkvalitňováním sebeprezentace studentů při hledání zaměstnání. Zvyšujeme pravděpodobnost kvalifikovanějšího uplatnění Vašich studentů a zájem firem o spolupráci. Dáme smysl tomu, co jste studenty za dlouhá léta naučili propojením s požadavky pracovního trhu.

FIRMY

Vybereme Vám studenty, kteří budou ctít stejné hodnoty, jako Vy a Vaše firma. Seznámíme studenty ještě před nástupem do Vaší firmy s Vaší firemní kulturou, vizemi a budoucím kolektivem. Urychlíme Váš náborový proces, zkrátíme čas zaškolení ve zkušební době a tím Vám ušetříme značné náklady.