LOADING

SPRINT-BLOG

Krátké články s praktickým obsahem můžeš ihned po přečtení vyzkoušet v praxi.

Jak budovat silnou firemní kulturu

Jak vybudovat firemní kulturu, která zajistí dosahování požadovaných cílů, bude prostředím zdravých mezilidských vztahů a obstojí v rychle se měnícím konkurenčním prostředí? Touto otázkou se zabývají nejen vedoucí a řídící pracovníci, ale i specialisté z oblasti HR, kteří mají rozvoj firmy na starosti. Dilematem ale zůstává, jak toto komplexní téma uchopit a odkud začít.

Klíčová slova: firemní kultura, sociální systém, mezilidské vztahy, lidské postoje a hodnoty

Firemní kultura jako sociální systém

Na firemní kulturu lze nahlížet, jako na fenomén tzv. „sociálního systému„. Mgr. Petr Parma, PaedDr., specialista na systemické koučování, popisuje ve své knize „Umění koučovat” sociální systém, jako určité uspořádání – vztahovou síť – ve které jsou významné právě ony vztahy, určující, jak prvky systému “fungují“. Pod pojmem „prvky systému“ si můžeme představit v našem případě zaměstnance, tvořící firmu nebo organizaci a ono “fungování“, jako jejich projevy chování.

Projevy chování zaměstnanců na pracovišti se odvíjí od vyzrálosti mezilidských vztahů, které jsou ve firmě kultivovány. Řadíme je do tzv. měkké oblasti osobního rozvoje – oblasti, která je pro mnohé obtížněji uchopitelná, ale která určuje, jak se chování ve firmě projevuje. Mnozí z vás jistě bude souhlasit, že je to právě chování zaměstnanců a kolegů, které přímo ovlivňuje dosahování požadovaných cílů.

Z výše uvedeného vidíme, na co je třeba soustředit pozornost při budování firemní kultury. Oblast mezilidských vztahů je právě místem, na které je třeba se zaměřit a které ve firmě potřebujete začít rozvíjet opravdu efektivně.

Osobní postoje a hodnoty

Z předešlé části textu již víme, že firemní kultura je ovlivňována vyzrálostí mezilidských vztahů na pracovišti. To, jak se lidé chovají (jak jsou iniciativní, jak rozhodují, argumentují, získávají informace, jak jsou houževnatí, jak dokáží zužitkovat neshody a jak umí pracovat se zpětnou vazbou) vyplývá z jejich osobních postojů a hodnot.

Stojíme tedy před situací: Jakým způsobem pozitivně a vědomě ovlivňovat lidské postoje ve Vaší firmě, které společně s hodnotami, tvoří jednu z důležitých částí firemní kultury?

Odpovědí na tuto otázku se budeme zabývat v dalším článku, jehož stěžejním tématem bude metoda Synergogy – t.j. metoda pro rozvoj a vzdělávání dospělých. Prozatím se krátce zamyslete nad skutečností ve Vaší firmě. Jak pracujete s Vašimi zaměstnanci? Vzděláváte je, nebo je skutečně rozvíjíte? Jaké metody a nástroje k tomu používáte a jakých výsledků dosahujete? Jsou krátkodobé, nebo vidíte dlouhodobé účinky Vašich investic?

Napište nám do komentáře Vaše zkušenosti v této oblasti a podělte se o situace, které nejčastěji řešíte. Rádi si je přečteme.

Autor článku je specialista v oblasti firemního rozvoje a změnových projektů. V rámci Vektoring Group pomáhá firmám lépe uchopit měkkou oblast mezilidských vztahů vedoucí k efektivnějšímu využívání potenciálu firmy.

LEAVE A COMMENT