LOADING

SPRINT-BLOG

Krátké články s praktickým obsahem můžeš ihned po přečtení vyzkoušet v praxi.

Bez vztahů to nejde!

Vztahy: Alfa a omega!

Výborný výkon dobrými vztahy začíná a těmi špatnými končí. Mezi vstupy a výstupy každého týmového úkolu hrají lidské vztahy klíčovou roli. Zásadním způsobem ovlivňují doručení a kvalitu výsledku. V týmu, ve kterém jsou zdravé vztahy přirozenou součástí týmové kultury je snadné řešit pozitivní i negativní aspekty týmové práce. V takovém týmu jsou členové schopni otevřeně pojmenovat a vyjádřit své obavy a přání. Takové chování vede ke vzájemné důvěře a respektu, který je základem zdravých týmových vztahů.

Jak takový tým se zdravými vztahy ale vybudovat? Čeho si všímat? Poslouží nám tzv. vztahové dovednosti. Jejich aktivním používáním a uvědomění si jejich důležitosti, budete v každé týmové spolupráci schopni vyhodnocovat, kam se situace vyvíjí a reagovat na ni. Než budete číst dál, zamyslete se, kolik vztahových dovedností aktivně reflektujete a využíváte při týmové spolupráci.

7 vztahových dovedností:

  1. Zpětná vazba: nezaujaté hodnocení chování lidí s cílem poznat, jak ovlivňuje kvalitu výsledků.
  2. Iniciativa: aktivní jednání pro dosažení určitého cíle a podpora spolupráce.
  3. Zkoumání: kladení otázek, hledání informací a ověřování správného porozumění.
  4. Argumentace: přesvědčivé vyjadřování postojů, názorů, myšlenek a zastávání stanovisek.
  5. Rozhodování: využití dostupných zdrojů, stanovení kritérií a zvážení důsledků daného rozhodnutí.
  6. Zužitkování neshod: umění oponovat si a konstruktivně řešit spory s druhými.
  7. Houževnatost: vyrovnání se s neúspěchy a jejich využití jako zdroje poučení.

Tyto vztahové dovednosti používáme v různém pořadí a různých životních situacích. Všech sedm dovedností nemusí být vždy přítomno při každé spolupráci.  V tomto okamžiku již víte, na jaké dovednosti se při týmové spolupráci zaměřit. Zamyslete se, jak dobře jednotlivé dovednosti využíváte, které opomíjíte a které je třeba posílit.

Role + vztahy = cíl

Nyní máte silné nástroje pro okamžité použití do vaší příští týmové spolupráce, které dohromady tvoří základ výborných výsledků. Vědomé používání vašich rolí a jejich interakcí vás zakotví v týmu a nasměřuje tok vašich informací. Vaše znalosti využijte tak, že budete přebírat zodpovědnosti za úkoly, na kterých si budete osvojovat dovednosti, a tak osobnostně růst. Aktivně současně reflektujte vztahy v týmu, zda-li jsou zdravé a vedou k cíli, nebo nezdravé a v cíli vám brání.  Nebojte se otevřeně pojmenovat své chování a chování ostatních v týmu, abyste získali společné porozumění, kde se právě nacházíte. Jedině tak můžete mluvit o tom, kde jste a kam se chcete dostat, a tedy, jakou změnu musíte udělat.

Napište nám do komentáře, jaké vztahové dovednosti používáte nejčastěji a na jaké naopak zapomínáte.

LEAVE A COMMENT